Visualisere - cuda

Page 1 / 1

 1. Kom i gang med CUDA på Ubuntu

  Wed 20 February 2013

  I denne artikkelen tar jeg en rask gjenomgang av hva som måtte til for å kompilere mitt første cuda program på Ubuntu 12.10 Quantal. Om du ikke har nvidia kort i maskinen din så er det ikke mer å hente her. Men tips meg gjerne om en tilsvarende guide for OpenCL.

 2. ShaderUtilities

  Thu 31 December 2009

  Denne klassen inneholder kode som vi trenger i forbindelse med

  Tagged as : opengl cuda
 3. Vår første shader

  Thu 31 December 2009

  Denne artikkelen vil forklare kort hva vi trenger for å få en glsl shader til å fungere. Vi vil ikke gå igjennom oppsett av OpenGL og miljø rundt. Vi bruker Java og LWJGL som språk, men syntaksen er tilnærmet lik for C++ og andre OpenGL bindinger.

  Tagged as : opengl cuda
 4. En introduksjon til shadere i OpenGL

  Thu 31 December 2009

  Her vil vi kort presentere hva en shader i OpenGL er for noe. Vi vil også prøve å forklare de mest markante forskjellene mellom fixed og programmed -pipe OpenGL. Dette er første artikkelen i en serie som skal ende opp i at du kan lage dine egne shadere.

  Tagged as : opengl cuda

Page 1 / 1