Visualisere

Page 1 / 2

 1. Kom i gang med CUDA på Ubuntu

  Wed 20 February 2013

  I denne artikkelen tar jeg en rask gjenomgang av hva som måtte til for å kompilere mitt første cuda program på Ubuntu 12.10 Quantal. Om du ikke har nvidia kort i maskinen din så er det ikke mer å hente her. Men tips meg gjerne om en tilsvarende guide for OpenCL.

 2. ShaderUtilities

  Thu 31 December 2009

  Denne klassen inneholder kode som vi trenger i forbindelse med

  Tagged as : opengl cuda
 3. ML Parser

  Thu 31 December 2009

  En parser skrevet i Standard ML.

  Tagged as : ml
 4. C Quicksort

  Thu 31 December 2009

  C Quicksort eksempel. Sorterer en tabell med heltall.

  Tagged as : c cpp csharp
 5. Haskell Quicksort

  Thu 31 December 2009

  Haskell Quicksort eksempel. Sorterer heltall, flyttall, karakterer, lister av lister etc. Alt som har et logisk større/mindre forhold.

  Tagged as : haskell
 6. Thompson-Wheeler logo in Haskell

  Thu 31 December 2009

  The following Haskell script (originally by Jared Updike) will create a number of SVG files with variations in color and style.

  Tagged as : haskell

Page 1 / 2