Haskell Quicksort

Haskell Quicksort

Thu 31 December 2009

Haskell Quicksort eksempel. Sorterer heltall, flyttall, karakterer, lister av lister etc. Alt som har et logisk større/mindre forhold.

{codecitation class="brush: plain; gutter: true;"}

qsort [] = []
qsort (x:xs) = qsort (filter (< x) xs) ++ [x] ++ qsort (filter (>= x) xs)

Tagged as : haskell