Visualisere - apache

Page 1 / 1

  1. Leking med modsecurity

    Mon 04 August 2014

    I denne posten skriver jeg kort om hva mod_security er og hvordan du installerer det på din Centos server. Jeg vil også vise noen enkle regelsett du kan bruke for å komme igang, samt noen referanser til videre lesestoff og videoer.

  2. Installere phpmyadmin med suphp

    Wed 30 November 2011

    I denne artikkelen skal vi gå stegvis igjennom installering av phpmyadmin3 på en centos 5.6 som kjører apache, php og su-php. Vi går utifra at du har LAMP oppe og går, og det er phpmyadmin som skal legges til. Har du ikke det så er det bare å søke rundt på nettet etter gode bruksanvisninger. Kanskje lager vi en her og en vakker dag?

Page 1 / 1