Installere phpmyadmin med suphp

Installere phpmyadmin med suphp

Wed 30 November 2011

I denne artikkelen skal vi gå stegvis igjennom installering av phpmyadmin3 på en centos 5.6 som kjører apache, php og su-php. Vi går utifra at du har LAMP oppe og går, og det er phpmyadmin som skal legges til. Har du ikke det så er det bare å søke rundt på nettet etter gode bruksanvisninger. Kanskje lager vi en her og en vakker dag?

1: Installere phpmyadmin pakken

{code class="brush:bash"}#yum search phpMyAdmin

om du kjører php 5.1 (som er default på centos 5.6) må du installere phpMyAdmin 2.11.11.3-2.el5. Har du derimot oppgradert til php 5.3 kan du velge å installere phpMyAdmin3-3.4.7.1-1.el5.noarch. Begge pakkene ligger i epel repositoriet.

2: Sette opp en vhost som vi kan kjøre phpmyadmin via

I vhost filen din legger du til en ny oppføring som skal brukes til å kjøre phpmyadmin.

 ServerAdmin admin@domene.no
 DocumentRoot /usr/share/phpMyAdmin
 ServerName www.phpmyadmin.domene.no
 ServerAlias phpmyadmin.domene.no
 ErrorLog logs/phpmyadmin.domene.no-error_log
 CustomLog logs/phpmyadmin.domene.no-access_log common
 suPHP_Engine on
 suPHP_UserGroup phpmyadmin phpmyadmin
 suPHP_AddHandler x-httpd-php
  • Husk at du må gjøre /usr/share/phpyAdmin tilgjengelig for bruker / gruppe phpmyadmin / phpmyadmin.

I suphp.conf filen må vi åpne for det faktum at phpmyadmin nå er installert i en annen mappe en den vi vanligvis har websidene våre i.

{code class="brush:bash"}

#vi /usr/local/etc/suphp.conf

og se etter følgende:

{code class="brush:bash"}

;Check wheter script is within DOCUMENT_ROOT
check_vhost_docroot=true

;Path all scripts have to be in
docroot=/var/www

Du har nå to valg:

  1. Sette vhost_docroot til false
  2. Legge til phpmyadmin sti til lovlige docroots

Alternativ 1 er ikke så lurt sånn sikkerhetsmessig, så vi går for alternativ 2.

{code class="brush:bash"}

;Path all scripts have to be in
docroot=/var/www:/usr/share/phpmyadmin

3: Konfigurere phpmyadmin og sette session_path

Det som gjenstår nå er å overkjøre php.ini slik at vi får satt session_path til et egnet sted. Dette må da være et sted som brukeren phpmyadmin har rettigheter til.

{code class="brush:bash"}

#cp /etc/php.ini /usr/share/phpMyAdmin

#vi /usr/share/phpMyAdmin

Søk etter 'session_path' og endre denne til ønsket sti. Lagre, og restart apache.

{code class="brush:bash"}

#/etc/init.d/httpd reload

Nå skal phpmyadmin være tilnærmet klart, men det gjenstår litt konfigurering av selve phpmadmin.

{code class="brush:bash"}

#cp /usr/share/phpMyAdmin/config.php.inc.sample /usr/share/phpMyAdmin/config.php.inc

#vi /usr/share/phpMyAdmin/config.php.inc

Denne konfigurasjonsfilen er godt kommentert, e.v.t kan du utforske mer på phpmyadmin sin hjemmeside: http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php

Om du ønsker å begrense lovlige innlogginger basert på ipadresse kan du redigere følgende fil: /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf.inc.