Visualisere

Page 1 / 1

  1. E-post markedsføring

    Mon 30 November 2009

    Vi vil i denne posten se kort på e-post markedsføring. Hva er e-post markedsføring og hvilken fordeler kan jeg oppnå ved å ta dette i bruk? Mange vil idag si at det er direkte dumt å ikke bruke e-post markedsføring som et supplement til andre typer markedsføring. E-post markedsføring kan være nyhetsbrev og kundeoppfølging mot allerede eksisterende kunder, eller som vi skal ta for oss her, e-postlister mot potensielle kunder.

    Tagged as : markedsforing

Page 1 / 1