Visualisere - visualisering

Page 1 / 3

  1. Revit til 3ds max

    Thu 20 August 2009

    For mange er Revit, Archicad o.l. BIM programmer eneste alternativet når det gjelder å tegne hus, o.l. Mange har sikkert også innsett at BIM programmene har begrenset støtte for visualisering av arbeider. Brukergrensesnittet er tungvindt, den visuelle kvaliteten og hastigheten på renderprosessen er ikke optimal. Her viser vi deg hvordan du raskt og enkelt kan få filene dine over i 3ds max for å gjøre selve visualiseringen der.

  2. 3D Interface

    Wed 21 January 2009

    Å la brukere navigere i 3 dimensjoner byr på mange utfordringer og valg vå som utviklere må ta i forbindelse med dette. Her skal vi diskutere litt av de mulighetene som er, og begrunnelser for hvorfor vi velger de løsningene vi ender opp med. Artikkelen er opprinnelig skrevet i forbindelse med et utviklingsprosjekt på

Page 1 / 3