3D Interface

Wed 21 January 2009

Å la brukere navigere i 3 dimensjoner byr på mange utfordringer og valg vå som utviklere må ta i forbindelse med dette. Her skal vi diskutere litt av de mulighetene som er, og begrunnelser for hvorfor vi velger de løsningene vi ender opp med. Artikkelen er opprinnelig skrevet i forbindelse med et utviklingsprosjekt på

Orientering og posisjon i den virtuelle verden

Hvordan skal brukeren vite hvor han befinner seg i vår virtuelle verden? I mange virtuelle verdener får brukeren bevege seg med det vi kaller flere dimensjoner. Dette kan for mange være uvant og det er fort gjort at uerfarne brukere roter seg vekk, de vet rett og slett ikke hva som er opp eller ned.

- Indikator for å vise opp / ned i forhold til bakken.

- Indikator for å vise kameraets aktuelle tilt.

- Indikator for å vise "veien hjem", kompass som alltid peker nord.

- Oversiktskart i 2D som viser spillerens plassering i den virtuelle verden.

Interferere med den virtuelle verden, "picking"

- Bruke musen til å velge objekter i 3D scenen.

- Menyvalg.

- Hurtigtaster.

Forflytte seg i den virtuelle verden

- Opp / Ned.

- Fram / Bak.

- Roter venstre/ Roter høyre.

- Strafe venstre / Strafe høyre.

- Tilt opp / Tilt ned.

- Rull venstre / Rull høyre.

- Zoom inn / Zoom ut.

- WASD, z, q, piltaster.

- Viewcube

...To be continued...

Comments