Page 1 / 1

 1. Kom i gang med CUDA på Ubuntu

  Wed 20 February 2013

  I denne artikkelen tar jeg en rask gjenomgang av hva som måtte til for å kompilere mitt første cuda program på Ubuntu 12.10 Quantal. Om du ikke har nvidia kort i maskinen din så er det ikke mer å hente her. Men tips meg gjerne om en tilsvarende guide for OpenCL.

 2. ShaderUtilities

  Thu 31 December 2009

  Denne klassen inneholder kode som vi trenger i forbindelse med

  Tagged as : opengl cuda
 3. Vår første shader

  Thu 31 December 2009

  Denne artikkelen vil forklare kort hva vi trenger for å få en glsl shader til å fungere. Vi vil ikke gå igjennom oppsett av OpenGL og miljø rundt. Vi bruker Java og LWJGL som språk, men syntaksen er tilnærmet lik for C++ og andre OpenGL bindinger.

  Tagged as : opengl cuda
 4. OpenGL programmerbare prosessorer

  Thu 31 December 2009

  Her vil vi gå kort igjennom de to prossesortypene vi har å forholde oss til. Hvilken muligheter og begrensinger disse gir oss. Før du leser videre kan det kanskje være interessant for deg å lese

  Tagged as : opengl cuda
 5. En introduksjon til shadere i OpenGL

  Thu 31 December 2009

  Her vil vi kort presentere hva en shader i OpenGL er for noe. Vi vil også prøve å forklare de mest markante forskjellene mellom fixed og programmed -pipe OpenGL. Dette er første artikkelen i en serie som skal ende opp i at du kan lage dine egne shadere.

  Tagged as : opengl cuda
 6. 3D Applikasjon

  Wed 28 January 2009

  Her vil vi skrive litt om de utfordringer og valg vi kommer over under utviklingen av 3D applikasjonen. Når listen blir lang vil deler som hører sammen bli flyttet ut i egne artikler. Artikkelen er opprinnelig skrevet i forbindelse med et utviklingsprosjekt på

Page 1 / 1