3D Applikasjon

3D Applikasjon

Wed 28 January 2009

Her vil vi skrive litt om de utfordringer og valg vi kommer over under utviklingen av 3D applikasjonen. Når listen blir lang vil deler som hører sammen bli flyttet ut i egne artikler. Artikkelen er opprinnelig skrevet i forbindelse med et utviklingsprosjekt på

Applikasjonen blir utviklet i Java v.h.a lwjgl. Da lwjgl er en ren binding, i motsetning til JME, o.l som er fullstendinge rammeverk, krever det at vi implementer alle funksjoner vi trenger fra bunnen av.

3D Formater

Da vi sikter oss inn mot archviz har vi valgt å undersøke formater som er støttet fra de mest brukte 3D applikasjonene innenfor feltet.

Wavefront OBJ:

Et universelt akseptert format som er støttet av alle programmer som brukes innenfor 3D.

Les mer om OBJ her: http://www.fileformat.info/format/wavefrontobj/

Autodesk 3DS:

Et gammelt, lukket format. Filen er bygd opp av såkallte "chunks" av variabel lengde. Alle disse er godt dokumentert, noe som gjør at formatet er relativt enkelt å jobbe med.

Les mer om 3DS her: http://www.fileformat.info/format/3ds/

2D Formater

Hvilken formater skal vi bruke for å laste inn teksturer? Dette avhenger av hvilket 3D format som er støttet.

Interne Formater

3D og 2D formater som er diskutert over er ikke optimale og brukes kun for å overføre data fra bruker til 3D applikasjonen. Så snart dataene er mottatt blir de behandlet og lagret i en intern datastruktur optimalisert for akkurat denne applikasjonen.

Vi snakker derfor i praksis om to applikasjoner

- En som tar imot, sjekker, konverter og lagrer data.

- En som rendrer mottatte data, tar imot inndata fra bruker etc.

...Fortsettes...