Visualisere - ruby

Page 1 / 1

 1. Installere Puppet på Centos 6

  Mon 15 April 2013

  Dette er en oppskrift på hvordan jeg har satt opp min nye VPS til å snakke med min Puppetmaster. Senere kommer jeg nok med smarte tips om hvordan man kan bruke puppet til å gjøre din VPS til en webserver, for det er nemlig planen jeg har for min VPS.

  Tagged as : puppet ruby centos
 2. Ruby on Rails introduksjon

  Thu 31 December 2009

  Hva er Ruby on Rails?

  Ruby er et programmeringspråk som har eksistert siden 1995. Det kan sammenlignes med andre språk som Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, og Lisp. Rails er et rammeverk kjører i Ruby, og er utviklet for nettapplikasjoner. Ruby støtter flere programmeringsparadigmer som funksjonell, objekt orientert, imperativ og reflektiv programmering. Rails på sin side er et nyere språk (2001) som er spesielt tilpasset agil utvikling i et RAD miljø.

  Tagged as : ruby rails

Page 1 / 1