Visualisere - rails

Page 1 / 1

  1. Ruby on Rails introduksjon

    Thu 31 December 2009

    Hva er Ruby on Rails?

    Ruby er et programmeringspråk som har eksistert siden 1995. Det kan sammenlignes med andre språk som Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, og Lisp. Rails er et rammeverk kjører i Ruby, og er utviklet for nettapplikasjoner. Ruby støtter flere programmeringsparadigmer som funksjonell, objekt orientert, imperativ og reflektiv programmering. Rails på sin side er et nyere språk (2001) som er spesielt tilpasset agil utvikling i et RAD miljø.

    Tagged as : ruby rails

Page 1 / 1