Visualisere - diverse

Page 1 / 1

 1. Sett opp django tutorial

  Mon 13 January 2014

  Her vil jeg beskrive hvordan jeg gikk frem for å sette opp et django 1.6.1 prosjekt. Denne artikkelen er ennå ikke ferdigstillt

  Tagged as : diverse
 2. En introduksjon til REST

  Tue 02 August 2011

  Dette er første artikkelen av en kort serie som skal vise hvordan vi kan lage en RESTful webservice i Java. Før vi ser på konkrete eksempler og verktøy må vi vite litt om hva REST er.

  Tagged as : diverse
 3. Litt om søk

  Sun 18 July 2010

  I denne posten går jeg gjennom et forslag på oppdeling av søk, samt litt om hvorfor et godt søkeverktøy er viktig. Ved å dele utviklingen av søket i

  Tagged as : diverse
 4. Hva er enterpriseutvikling

  Thu 08 July 2010

  I denne artikkelen vil jeg prøve å komme med en forklaring på hva en enterpriseapplikasjon er. Dette skal jeg prøve å gjøre ved å fortelle hva det er, hva det ikke er samt noen aspekter som gjør at disse programmene skiller seg fra

  Tagged as : diverse
 5. Observer Pattern

  Sat 26 June 2010

  Dette er et mønster hvor vi lar et eller flere objekter (observer) følge med på et annet objekt (subjekt). Det er subjektets oppgave å holde rede på hvem som observerer, og oppdatere disse når det skjer endringer. Observer pattern kan utvides til MCV (Model-View-Controller) pattern.

  Tagged as : diverse
 6. Gramatikk

  Thu 31 December 2009

  Denne artikkelen vil gå kort igjennom gramatikk (eng: grammar), notasjon og bruksområder. Vi vil og prøve å definere en egen minigramatikk. For noen kan dette virke litt abstrakt, men gramatikk og parsing er veldig grunnleggende i alle typer språk, både naturlige og konstruerte.

  Tagged as : diverse

Page 1 / 1