Sett opp django tutorial

Mon 13 January 2014

Her vil jeg beskrive hvordan jeg gikk frem for å sette opp et django 1.6.1 prosjekt. Denne artikkelen er ennå ikke ferdigstillt

1: Installere python og pip

2: Installere virtualenv

3: Installere django

4: Start ditt første django-prosjekt

Vi bruker django-admin for å generere prosjektfilene våre.

django-admin.py startproject mbdjango

Vi har nå satt opp et django prosjekt som vil huse våre django-apper.

  • En django-app er en web applikasjon som utfører en oppgave, for eksempel bloggsystem, autentisering og lignende.
  • Et django-prosjekt er en samling av django-apper og konfigurasjon som tilslutt utgjør en webside.
  • Et django-prosjekt kan bestå av mange django-apper, og en django-app kan være i mange prosjekter.

$ python manage.py startapp mbpolls

5: Installere south

South er et verktøy for å gjøre database-agnostisk migrering av databaseskjemaer for Django applikasjoner. Dette vil erstatte syncdb.

$ pip install south

$ ./manage.py schemamigration mbpolls --initial

$ ./manage.py migrate mbpolls

Vi har nå fått en migration fil.

$ cat mbpolls/migrations/0001_initial.py
# -*- coding: utf-8 -*-
from south.utils import datetime_utils as datetime
from south.db import db
from south.v2 import SchemaMigration
from django.db import models

class Migration(SchemaMigration):
def forwards(self, orm):
pass
def backwards(self, orm):
pass
models = {
}
complete_apps = ['mbpolls']

Etterhvert ønsker vi å legge til nye modeller og felter. Disse kan vi da enkelt migrere inn i databaseskjemaet vårt.

$ ./manage.py schemamigration mbpolls --auto

+ Added model mbpolls.Poll
+ Added model mbpolls.Choice
Created 0002_auto__add_poll__add_choice.py. You can now apply this migration with: ./manage.py migrate mbpolls

$ ./manage.py migrate mbpolls

Running migrations for mbpolls:
- Migrating forwards to 0002_auto__add_poll__add_choice.
> mbpolls:0002_auto__add_poll__add_choice
- Loading initial data for mbpolls.
Installed 0 object(s) from 0 fixture(s)

Les mer om south her: http://south.readthedocs.org/en/latest/tutorial/part1.html

6: Start utviklingsserver

Django blir installert med en webserver som du kan bruke for å teste oppsettet på. Denne startes ved hjelp av manage scriptet.

$ ./manage.py runserver

Les mer om den innebygde webserveren her: https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/django-admin/#django-admin-runserver

7: Få prosjektet ditt inn i versjonskontroll, SVN eller GIT

Først må vi installere GIT

Om du er på et debianbasert system, f.eks Ubuntu eller en variant av dette:

# apt-get install git

Om du er på et yumbasert system, f.eks Centos eller Fedora:

# yum install git-core

Om du er på en mac:

Last ned en GUI installer her: https://sourceforge.net/projects/git-osx-installer/

Når du har installert GIT kan du lær deg GIT ved å lese denne gratis boka: http://git-scm.com/book

Når du har installert og lært deg GIT, er det på tide å lage et repository.

Dette gjør du ved å gå inn i mappa hvor du har django-prosjektet ditt og kjører følgende kommando:

$ git init

$ git status

$ git add *

$ git commit -m "Initial commit, everything and its mother is commited for testing purposes"

Referanser:

http://www.jeffknupp.com/blog/2013/12/18/starting-a-django-16-project-the-right-way/

Tagged as : diverse