Visualisere - puppet

Page 1 / 1

  1. Installere Puppet på Centos 6

    Mon 15 April 2013

    Dette er en oppskrift på hvordan jeg har satt opp min nye VPS til å snakke med min Puppetmaster. Senere kommer jeg nok med smarte tips om hvordan man kan bruke puppet til å gjøre din VPS til en webserver, for det er nemlig planen jeg har for min VPS.

    Tagged as : puppet ruby centos

Page 1 / 1