Avinstallere mysql-server Centos 6

Avinstallere mysql-server Centos 6

Fri 28 February 2014

Dette er en klipp og lim bruksanvisning for å fjerne mysql-server / mysql og all tilhørende konfigurasjon.

Avinstallere og fjerne mysql-server

Grunnen til dette lille tipset var at jeg greide å låse meg selv ute fra mysql serveren min ved å rote til passordet for superbrukeren.

Siden jeg bruker puppet for å sette opp serverene mine er det veldig enkelt å sette opp og konfigurere en server fra scratch. Problemet er at jeg ikke får endret noe på serveren så lenge root-brukeren er ødelagt.

Så i stedet for å manuelt begynne å gjøre mysql besvergelser for å gjenopprette root-brukeren tenkte jeg at jeg like greit kunne fjerne alt, og så la puppet sette det opp igjen for meg.

# yum remove mysql mysql-server

# mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.backup

# mv /etc/my.cnf /etc/my.cnf.backup

# mv /etc/mysql /etc/mysql.backup

# mv /root/.my.cnf /root/.my.cnf.backup

Nå er alle spor av mysql-server og den gamle konfiurasjonen borte. Et puppetrun er alt som skal til for å sette alt opp igjen og bringe serveren tilbake til ønsket state.

Jeg satser på at jeg får lagt ut litt puppetkode etterhvert som viser hvordan man kan sette opp sin egen mysql-server.

Dumpe og importere mysql databaser

En annen aktivitet som ofte gjøres av LAMP administratorer er å dumpe en database, for så å importere den igjen på en annen server.

Dump en database

server1# mkdir ~/mysqldumps
server1# cd ~/mysqldumps

server1# mysqldump databasenavn > databasenavn_dump.sql

Kopier database til den andre serveren

server1# scp databasenavn_dump.sql brukernavn @ mysql.server.no:/tmp

Importer en database

server2# mysql databasenavn < /tmp/databasenavn_dump.sql

Merk at denne fremgangsmåten tar utgangspunkt i at databasen allerede eksisterer på server2. Dette er en enkel forutsetning å oppfylle når man bruker configuration management på serveren siden databaser og brukere da allerede er opprettet som endel av serverkonfigurasjonen.

Dersom du ikke har opprettet databaser på forhånd kan du lese mer om hvordan du kan gå frem for å dumpe med CREATE instruksjoner: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysqldump-copying-to-other-server.html

Tagged as : server centos mysql puppet