Visualisere - vnc

Page 1 / 1

  1. Sikker VNC tunnel på Ubuntu

    Wed 14 November 2012

    I denne posten vil jeg kort gå igjennom de kommandoene du trenger for å sette opp en sikker VNC tunnel. Jeg har tatt utgangspunkt i en Ubuntu 12.10 maskin, men kommandoene vil fungere på stort sett alle linuxdistroer, og hvertfall de som er debianbaserte.

    Tagged as : vnc ssh ubuntu

Page 1 / 1