Installere Puppet på Centos 6

Installere Puppet på Centos 6

Mon 15 April 2013

Dette er en oppskrift på hvordan jeg har satt opp min nye VPS til å snakke med min Puppetmaster. Senere kommer jeg nok med smarte tips om hvordan man kan bruke puppet til å gjøre din VPS til en webserver, for det er nemlig planen jeg har for min VPS.

Installer repoer som vi trenger.

# yum install http://fedora.uib.no/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

# yum install http://yum.puppetlabs.com/el/6/products/i386/puppetlabs-release-6-7.noarch.rpm

Installer puppet

# yum install puppet

Editer puppet konfigurasjonsfil

# vi /etc/puppet/puppet.conf

Den kan se noe ut som dette:

[main]
logdir=/var/log/puppet
vardir=/var/lib/puppet
ssldir=/var/lib/puppet/ssl
rundir=/var/run/puppet
factpath=$vardir/lib/facter
templatedir=$confdir/templates
certname=webhotell.domene.no
server=puppetmaster.domene.no
ca_server=puppetmaster.domene.no
pluginsync=true

[agent]
environment=production
report=true
runinterval=3600
configtimeout=120
splay=true
splaylimit=1800
usecacheonfailure=true


Sørg for at puppetmasteren din kjører og at alle nødvendige porter på puppetmasteren er åpne. Dette involverer blant annet inngående OG utgående TCP trafikk på port 8140.

# /etc/init.d/puppetmaster start

Les mer om enkelt oppsett av puppetmaster her.

Sørg for at puppet noden din har nødvendige porter åpne. Vi trenger å åpne for TCP trafikk på port 8140.


Du kan nå kjøre ditt første puppetrun på din nye node.

# puppet agent --test

Dersom puppetmasteren din er satt riktig opp, og du har autosign på så skal du nå få kontakt, og et nytt SSL sertifikat blir opprettet for noden din.

Du vil kanskje få noen feilmeldinger om at det ikke finnes en nodedefinisjon for din nye VPS node, men det tar vi i en senere artikkel.

Tagged as : puppet ruby centos