Visualisere - kamera

Page 1 / 1

  1. 3D Interface

    Wed 21 January 2009

    Å la brukere navigere i 3 dimensjoner byr på mange utfordringer og valg vå som utviklere må ta i forbindelse med dette. Her skal vi diskutere litt av de mulighetene som er, og begrunnelser for hvorfor vi velger de løsningene vi ender opp med. Artikkelen er opprinnelig skrevet i forbindelse med et utviklingsprosjekt på

Page 1 / 1