Revit til 3ds max

Revit til 3ds max

Thu 20 August 2009

For mange er Revit, Archicad o.l. BIM programmer eneste alternativet når det gjelder å tegne hus, o.l. Mange har sikkert også innsett at BIM programmene har begrenset støtte for visualisering av arbeider. Brukergrensesnittet er tungvindt, den visuelle kvaliteten og hastigheten på renderprosessen er ikke optimal. Her viser vi deg hvordan du raskt og enkelt kan få filene dine over i 3ds max for å gjøre selve visualiseringen der.

rev2max_revitarch2009 sort_asc rev2max_3dsmaxdesign2009

1: Export fra 3D view i Revit. Alt du vil ha må være synlig.

2: Velg DWG format, gå i options og sett at 1 DWG unit skal tilsvare 1 cm.

3: I 3ds max går du til File -> File Link Manager.

4: Velg Revit preset uten camera og views.

5: Trykk og for å laste Revit geometrien inn i 3ds max. Lagre 3ds max filen.

6: Gjør du endringer i Revit henter du disse inn ved å bruke "reload" i "File Link Manager". I "reload" konfigurasjonen velger du "keep scene materials on reload" for å ikke overskrive endringer du har gjort i materialene siden du importerte fra Revit første gang.

Fordeler med å gjøre visualiseringen i 3ds max

- Du kan velge mellom flere typer rendermotorer. V-ray, Brazil, Mental Ray, Maxwell med flere.

- Distribuert rendering. De fleste rendermotorer i 3ds max støtter rendering over flere maskiner og/eller kjerner. Du får en tilnærmet lineær tidbesparelse for hver ekstra kjerne du bruker.

Ulemper med å gjøre visualiseringen i 3ds max

- Meshen blir rotete. Les mer om dette problemet, her.

- Dersom antall komponenter i Revit er mange vil filen bli uhåndterlig i 3ds max. Les mer om dette problemet, her.

- Lisenser for 3ds max, samt eventuell rendermotor kommer i tillegg.