E-post markedsføring

E-post markedsføring

Mon 30 November 2009

Vi vil i denne posten se kort på e-post markedsføring. Hva er e-post markedsføring og hvilken fordeler kan jeg oppnå ved å ta dette i bruk? Mange vil idag si at det er direkte dumt å ikke bruke e-post markedsføring som et supplement til andre typer markedsføring. E-post markedsføring kan være nyhetsbrev og kundeoppfølging mot allerede eksisterende kunder, eller som vi skal ta for oss her, e-postlister mot potensielle kunder.

Hvorfor?

E-post markedsføring er:

  • Rimelig
  • Målbart
  • Bygging av kundelojalitet
  • Effektivt


Litt avhengig av hvilken produkt og tjenester du tilbyr vil besøkende på siden din som oftest være ute etter å orientere seg. Det er mange aktører og tilbydere tilgjengelig på nett, og er man ute etter å kjøpe noe bør man orientere seg i markedet. Faktorer som pris, kvalitet, betingelser og service er ofte ting som går igjen, men kan variere mellom aktørene.

Det vi ønsker er å få en mulighet til å følge potensielle kunder, og gi de råd underveis i beslutningsprosessen. For å få til dette må vi be om e-post adressen deres sånn at vi kan kommunisere med de. Dette kan gjøres ved at vi tilbyr de besøkende noe unikt / gratis, men for å få tilgang til dette må de legge igjen e-post adressen.

Eksempel på hva en kan tilby:

  • Utdrag fra en bok, f.eks første kapittel (forfatter, bokhandel)
  • Prøve versjon av programvare (programvareutvikler)
  • Lavoppløselig versjon av noen bilder (fotograf, galleri)


Hva?

Vi vet nå at dette er en potensiell kunde, og at de er interessert i produktet vårt, men ikke har bestemt seg 100% enda.

Tema som kan være aktuell for e-postlisten er:

  • Nye relevante produkter
  • Rabatter på de aktuelle produktene
  • Happenings relatert til de aktuelle produktene


Eventuelt kan du rette deg mer mot kunnskap og informasjon:

  • Artikler
  • Brukertips
  • Vedlikeholdstips
  • Produkttester


Ofte er det beste en miks av de to typene.

Det er også viktig å ha en passelig frekvens. Ikke for sjeldent (da blir du glemt), eller for ofte (da blir du irriterende og eposter fra deg blir slettet før de er lest). Det er heller ikke vits å sende ut e-post dersom du ikke har noe nytt å komme med.

Husk at det ikke er lov å bedrive masseutsendelse av e-post uten at mottakerene har samtykket på forhånd.

E-post markedsføring er ikke det samme som spam...


Hvordan?

Broadcast er den enkleste tekniske løsningen som lar deg sende e-post til mange adresser fra en liste. Denne egner seg godt til manuelle, eller regelmessige utsendelser.

Autoresponder er en litt mer avansert utgave av den over, og lar deg definere sendeplaner på forhånd. F.eks en "Velkommen til vår nyhetsliste" rett etter påmelding, oppfølging etter en uke, osv. En kan også sette datoer for når innhold skal sendes ut.

Tagged as : markedsforing