10 visualiserings tips

10 visualiserings tips

Sun 10 January 2010

I denne artikkelen skal vi ta for oss noen enkle grep man kan ta for å live opp arkitektur bilder. Vi tar gjerne imot bidrag til flere gode tips.

1: Forbered deg.

Ved å rendre ut et oversiktsbilde i full størrelse, kan du komponere bildet ditt over dette. Bruk gjerne et override materiale eller rendre ut et ambient occlusion pass med z-depth kanal.

Du kan nå skissere farger, plassere ut trær, folk og andre 2D objekter som skal være med i det ferdige bildet. Husk å bruk full oppløsning på alle objekter du setter, så slipper du å gjøre arbeidet på ny når du har rendret det ferdige bildet.

2: Ta vare på endringer.

Jobb alltid i lag, og bevar det originalet bildet nederst i stacken din. Bruk adjustments layers (Layer -> New adjustment layer) for å unngå å påvirke original renderen. Dersom du må gjøre noen endringer i renderen din er det bare å legge den nye renderen nederst i stacken og du slipper å gjenta alle justeringer du har gjort i post.

3: Fargejuster.

Ved å bruk så høye oppløsning som mulig, f.eks 32 bit openEXR får du et godt utgangspunkt for å prøve forskjellige justeringer. Layer -> New adjustment layer -> Color balance vil gi deg muligheten til å endre fargebalansen i bildet ditt. Prøv å få varmere farger i de varme områdene og kalde farger i skyggene, ved å justere "midtones" og "shadows" respektivt.

Du kan nå justere kurvene, ta hver kanal (RGB) separat sånn at du får de på tre forskjellige lag. Det er da lettere å gå inn å endre i etterkant, og du kan skru av / på lagene for å lettere å se endringene av hver kanal separat. Det kan og være smart å gruppere alt i en folder i etterkant så du får litt orden i lagene dine.

4: Bruk render pass

Det koster deg ingen ekstra tid å ta ut renderpasses fra renderen din. Du legger så disse over det ferdige rendrede bildet ditt og justerer til du får den effekten du ønsker. Det kan være økte refleksjoner, justering av skygger o.l.

5: Begrens filterbruk

En veldig vanlig nybegynner feil er å bruke alt Photoshop tilbyr av filter. Dette er sjeldent en god ide. Kan man se at et filter har vært brukt burde du vurdert å ikke bruke det, eller hvertfall begrenset effekten av det.

... De 5 siste kommer snart...

Tagged as : 3d-artikler