Arkitekt utnevnt til Kommandør av St. Olavs Ordenen

Arkitekt utnevnt til Kommandør av St. Olavs Ordenen

Thu 14 August 2008

Snøhetta arkitekt Kjetil Trædal Thorsen, Oslo, ble i sommer utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.


H.M. Kongen har utnevnt Kjetil Trædal Thorsen Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for arkitekturen. Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på det betydelig bidrag han har ytt til arkitekturen.

Kongelig monogram

Sammen med sitt firma har han gjennom de siste tjue årene fremstått som en svært markant arkitekt og som viktige høydepunkter i både arkitektur, omfang og allmenn oppmerksomhet rager Biblioteket i Aleksandria og Operabygget i Oslo. Vektlagt er også at han med sitt kunstneriske perspektiv har skapt stor oppmerksomhet i det offentlige rom om arkitektoniske uttrykk og problemstillinger. Hans engasjement og arbeidsinnsats profilerer norsk arkitektur på en tydelig og positiv måte, både nasjonalt og internasjonalt.