Assembler Interuptlist

Assembler Interuptlist

Thu 31 December 2009

Assembler Interuptlist

Intliste for Assembler.

{codecitation class="brush: plain; gutter: true;"}

Interupt Subfunksjon Input Output

10h (VIDEO_INT) 00 (SET_MODE) AL = Modus nr -
Setter video mode

0Ch (WRITE_DOT) DX = Rekke -
Skriv en prikk CX = Kolonne
Kun grafisk modus AL = Farge

0Dh (READ_DOT) DX = Rekke AL = Farge
Les en prikk CX = Kolonne
Kun grafisk modus

16h (KBD_I/O) 00 (AWAIT_CHAR) - AL = Karakter/Tegn
Les et tegn frå kbd AH = Scan kode

01 (PREVIEW_KEY) - Zero flag set - Key klar
AL = Karakter/Tegn
AH = Scan kode

21h (DOS_INT) 01 (KEYBOARD_INPUT) - AL = Karakter/Tegn
Les og viser en
karakter/tegn

02 (DISPLAY_OUTPUT) DL = Karakter/Tegn -
Viser en karakter/tegn
på skjermen

08 (NO_ECHO_INPUT) - AL = Karakter/Tegn
Samme som 01, men
uten visning

09 (PRINT_STRING) DX = Adressa til streng -
Viser en streng på
skjermen.
Streng må slutte med
"$"

0A (BUFFERED_INPUT) DX = Adressa til buffer 2nd karakter i buffer = Lengde av
1st Karakter = Max lengde input
Resten av buffer = Innstreng etterfulgt
av linjeskift (CR/0DH)

4Ch (EXIT) AL = Exit kode -

Tagged as : prolog assembler