Displacement introduksjon

Displacement introduksjon

Tue 10 March 2009

- Displacement

- Greyscale

- DEM

PS! Denne artikkelen er ikke ferdig.

Da det har vist seg at mange lurer på hvordan man kan gjøre terreng på en enkel og grei måte føler vi at det må en liten oppklarende "tutorial" til.

Innledning

Avhengig av bruksområdet og kilder får man høydedata i diverse formater. Dette være seg DWG (vektor), DEM, eller TIFF (evt. andre raster). I denne artikkelen skal vi ende opp med å bruke 3ds max Displacement modifier for å drive terrenget vårt. Denne tar en bitmap (raster) som inndata, noe som betyr at vi må få konvertert høydedataene våre til en gråskala raster fil.

DEM -> Raster

I teorien kan man få så detaljert terreng man ønsker, begrensingen er oppløsningen på høydedataene og flyfotoene involvert. I praksis og i denne tutorialen bruker vi frie (gratis) kilder og dermed er oppløsningen begrenset, men prinsippene er de samme.

DEM data overview

I skjermbildet over har vi lastet noen tiles fra N60-64 / E0-6 (høydedata) samt Landsat 742 tekstur for samme området. Dette er hva vi ønsker å gjøre om til en 3D modell i denne tutorialen.

- Høydedata finner du her.

- Landsat 7 finner du her.

Vi vil nå eksportere ut de to bestanddelene vi trenger for å lage terrenget i 3ds max, nemlig en gråskala rasterfil (høydedata) og en tekstur som vi legger opp på terrenget.

Displacement_grey

+

Displacement_texture

=

Displacement_result_wire Displacement_result_texture

Avhengig av mengden data som er i de opprinnelige høydedataene kan vi øke eller senke oppløsningen på plane / mesh.

- Er oppløsningen for høy i forhold til mengden data vil vi få interpolering som ofte viser seg som trappemønster i modellen.

- Er oppløsningen for lav går vi glipp av detaljer i terrenget.

Vector -> Raster

Fortsettes...