En liten praktisk metodeinnføring

En liten praktisk metodeinnføring

Sun 19 May 2013

En liten uformell praktisk metodeinnføring. Vi har en hypotsese, og vi ønsker å teste den.

Null Hypotese:
"Øl blir raskere kald i kjøleskap en i fryseboks".

Vi ønsker å bevise nullhypotesen ved hjelp av praktiske eksperimenter.

Beskrivelse av eksperimentet:
Vi ønsker å gjenomføre eksperimentet ved å legge øl i henholdsvis kjøleskap og fryseboks samtidig, og etter et visst tidsintervall måle temperaturen på ølen.

Vi bruker 0.5L ølbokser fordi vi ønsker å teste effekten på lukkede systemer, da disse har andre termiske egenskaper en åpne systemer.

Vi setter tidsintervall til 60 minutter fordi dette var et veldig fint og rundt tall.

Kjøleskapet har en ca temperatur på +5 grader Celsius, Fryseskapet har en temperatur på ca -18 grader Celsius.

Både kjøleskap og fryseskap inneholder et ymse utvalg av standard husholdingsartikler (les: matvarer) som må regnes med å påvirke eksperimentet.

Både kjøleskap og fryseskap har blitt holdt lukket under hele ekseperimentets tidsperiode (60 minutter).

oel i kjoleskap oel i frys

Observerte resultater:
Ved eksperimentets start (tid=0) måler vi temperaturen på ølet til +23 Celsius. Dette er altå utgangspunktet vårt. Etter 60 minutter helles ølet over i 0.5L glass og temperaturen måles i begge glassene.

Glasset med øl fra kjøleskapet har temperaturen: +18 grader Celsius.

Glasset med øl fra fryseskapet har temperaturen: +9 grader Celsius.

varm oel kald oel

Konklusjon:
Vi observerer at øl fra fryseskapet holder en vesentlig lavere temperatur en øl fra kjøleskapet. Da vi vet at begge bokser med øl hadde lik temperatur ved eksperimentetes start konkluderer vi med at nullhypotesen ikke er bevist ved hjelp av vårt lille eksperiment.

Tagged as : ressurser1