Gjenopprette php og javascript filer fra backup

Gjenopprette php og javascript filer fra backup

Tue 06 March 2012

Når uhellet er ute og siden din har blitt infisert av virus er det greit å kunne gjenopprette fra backup. Men i noen tilfeller ønsker du kanskje ikke å slette / gjenopprette alle filer, men kun et utvalg. Eksempelvis kan det være du ønsker å gjenopprette bare .php og javascript filer?

1: Slett alle filer du ønsker å erstatte fra serveren.

{code class="brush:bash"}

#find . -iname "*.php" -print | xargs rm -f

#find . -iname "*.js" -print | xargs rm -f

Det vi i praksis gjør her er å finne alle filer som ender på .php (-iname = incasesensitive navnesøk), og sender de videre til sletting (rm). Merk at vi bruker rm -f, det vil si at vi tvinger (-f = force) sletting av filer. Du blir ikke spurt om du virkelig vil slette filene, så pass på at du har funnet riktige filer før du sletter de.

Dette kan du gjøre ved å kjøre bare 'find' delen av kommandoen først og se om mønsteret stemmer noenlunde med det du hadde tenkt. Kjør koden under for å liste alle .php filer i en mappe / folder.

{code class="brush:bash"}

#find . -iname "*.php"

2: Pakk ut alle filer du ønsker å bruke fra backup arkivet.

{code class="brush:bash"}

#tar -xvf backup_uke_16.tgz --wildcards --no-anchored '*.php*'

#tar -xvf backup_uke_16.tgz --wildcards --no-anchored '*.js*'

Her pakker vi ut kun de filene som har .php ending. Og tilsvarende for .js.

Om du har et backup arkiv på flere hundre GB hvor mesteparten er videoer, eller andre typer ikke-kjørbare data vil en spare en del tid på å gjøre som beskrevet over.

Så er det jo selfvølgelig en diskusjon om ekskverbar kode og ikkje-kjørbare data bør ligge i samme backup, men det er en annen diskusjon.

Tagged as : php javascript centos