Hvorfor hjemmeside?

Hvorfor hjemmeside?

Sat 12 December 2009

Denne posten vil ta for seg kort hva en hjemmeside er og hvorfor en bør anskaffe seg en slik dersom en ikke allerede har gjort det. Vi vil også komme kort inn på hva som er mulig å bruke en hjemmeside til, noe som kan være nyttig for deg som allerede har en hjemmeside, men ikke utnytter potensialet i den fullt ut.

Hva er en hjemmeside?

  • En hjemmeside er et virtuellt utstillingsvindu
  • En hjemmeside er et virtuellt kontor
  • En hjemmeside er en virtuell butikk


Hva en hjemmeside er, vil bestemmes av deg. Men av mange ting, vil det være ditt ansikt utad for et potensielle stort antall besøkende. Er du ute etter å selge noe, vil det være potensielle kunder, er du ute etter arbeidskraft er de besøkende dine potensielle nye kollegaer, o.s.v.

Rent teknisk sett er en hjemmeside en presentasjon bestående av tekst, bilder, video, lyd og andre mer eller mindre nyttige aktiviteter. Mange av de tradisjonelle reglene for hvordan en skal presentere seg gjelder også på nett, og derfor for en hjemmeside.

Gi dine besøkende det de er ute etter. Er de fornøyd med det de får kommer de tilbake.


Hvorfor en hjemmeside?

Tall fra SSB viser at "tre av fire foretak har opprettet hjemmeside", er du en av de? Samme tallmateriale viser også at det gjenstår mye blant disse 3/4 før potensialet i hjemmesidene er fullt utnyttet.

Les SSB oppsummeringen her: http://www.ssb.no/emner/10/03/iktbrukn/

En hjemmeside gir deg unike muligheter til å vise frem deg, dine produkter og kommunisere den informasjonen du ønsker. I forhold til brosjyrer, annonsering i aviser / blad, plakater o.l. er en hjemmeside et økonomisk og brukervennlig media. Når nettstedet ditt er oppe og går er det tilnærmet gratis i bruk, sammenlignet med de tradisjonelle kommunikasjonsformene nevnt over.

Noe av det unike med en hjemmeside er at de som kommer innom veldig ofte er på jakt etter spesifikk informasjon. En hjemmeside har også veldig mange potensielle besøkende, til enhver tid på døgnet. I motsetning til en fysisk butikk eller kontor som har begresende åpningstider.

93 % av alle under 44 år bruker internett til å søke etter varer og tjenester.


Hjemmesiden er også et viktig medium for å kommunisere med dine kunder eller brukere på, og flere og flere forventer nå å kunne finne informasjon om det de lurer på uten å måtte ringe, eller møte opp i fysisk person.

Hva kan en hjemmeside brukes til?

  • En hjemmeside gir deg mulighet til å kjøre ut kampanjer i et høyere tempo en før, og du kan sørge for at all informasjon du ønsker å formidle er rykende fersk.
  • Driver du nettbutikk kan du endre din nettbaserteproduktkatalog på noen minutter og de nye produktene er tilgjengelig for dine kunder.
  • Er du ute etter nye ansatte kan du gjøre stillingsannonsen tilgjengelig på din hjemmeside sammen med elektronisk søkeskjema og relevant informasjon om bedriften din.


I tillegg til de vanlige salg og informasjonsrelaterte aktivitetene over kan en hjemmeside brukes internt i en bedrift, som en samlingsplass for bedriftsinterne aktiviteter.

  • CRM (custom relationship management. Ha styr på dine kunder, kontakter og aktiviteter.
  • Intern opplæring. HMS, håndbøker, instrukser, opplæringsvideoer og nettbaserte kunnskapstester.
  • Internavis. Nyheter og oppdateringer ment for de som jobber i bedriften. Adskillt fra den eksterne delen av hjemmesiden din.
  • Rom og møte booking m/kalenderfunksjoner. Dette gjør at man lett kan sjekke / oppdatere status også når en er på farta og borte fra kontoret.


En fullstendig utlisting av muligheter er ikke mulig, fordi det meste er mulig å få til. For mange vil det også være naturlig å starte med en ren informasjonsside og så utvide hjemmesiden til å favne om et videre område etterhvert.

Tagged as : webutvikling