Index of refraction

Index of refraction

Sun 17 August 2008

Du har kanskje sett denne mystiske forkortelsen (IOR) i rendermotor innstillingene din, eller kommet over en IOR-liste på internett. Her følger en liten rask innføring på hva IOR er, og hva vi kan bruke det til.

IOR er et mål på hvor mye lysets hastighet blir redusert når det er inne i materialet. Grunnen til at det er greit å ha noenlunde riktig IOR verdi er materialets reflektive egenskaper henger sammen med dets IOR. Lyset vil endre retning (refleksjon) i overgangene mellom to materialer med forskjellig IOR. Først vil lyset endre retning når det går fra luft til f.eks vann, så vil det igjen endre egenskaper når det går fra vann og ut igjen på den andre siden. Sammenhengen mellom et materiales IOR og refleksjonsverdi kan beskrives ved hjelp av Fresnel ligningen. I praksis så vil du få et materiale som reflekterer forskjellig avhengig av innsynsvinkelen dersom du bruker Fresnel refleksjoner (som er bundet opp mot materialets IOR).

Vacuum refractionWater refraction

Glass refractionIce refraction

Crystal refractionDiamond refraction

Noen materialer kan ha forskjellig IOR avhengig av vinkelen lyset entrer materialet på, dette kalles anisotropy, og kan slåes opp i hjelpefunksjonen på rendermotoren din. Anisotropy kan ofte sees som refleksjoner som blir strukket, f.eks på børstet metall o.l. Forskjellige shadere som Blinn, Phong og Ward vil gi foreskjellige utslag m.t.p anisotropy.

Anisotropy

De fleste programmer har mulighet for å stille IOR (bortsett fra Word, Excel o.l ). Hvordan du stiller IOR finner du ved å søke på din foretrukne søkemotor, eller i hjelpefunksjonen for ditt program / rendermotor.IOR verdier blir ofte publisert i listeform, og det finnes mange sånne lister på nettet, noen vonde som et langt år med alskens materialer som du mest sansynlig ikke får bruk for. Hvor ofte modellerer du vakum (som har IOR=1)? Her linker vi til en liste som har nok til en god start, samt at den er utskriftsvennlig. Under "Linker" menyen til venstre finn du flere og mer utfyllende IOR lister.

http://www.robinwood.com/Catalog/Technical/Gen3DTuts/Gen3DPages/RefractionIndexList.html