Innføring i lys begreper

Innføring i lys begreper

Tue 18 November 2008

I forbindelse med

Først noen korte og enkle definisjoner.

  • Lysfluks betegner hvor mye lys som sendes fra en lyskilde. Symbol: Φ. Måleenhet: Lumen (lm)
  • Lysstyrken forteller hvordan lysfluksen fordeler seg i rommet. Det er dette som er grunnenheten for lys i SI-systemet. Symbol: I. Måleenhet: candela (cd).
  • Belysningsstyrke forteller hvor mye lysfluks som treffer et areal. Symbol: E. Måleenhet: Lux (lx)
  • Lysutbytte betegner hvor mye effekt som er tilført en lyskilde per avgitt mengde lysfluks. Måleenhet: lumen/Watt
  • Luminans er et mål på hvor lys en flate er.
  • Kelvin kan brukes for å indikere farger. Fargen tilsvarer en karbonblokk som har den aktuelle temperaturen, målt i Kelvin. Du har sikkert hørt lys bli beskrevet som kaldt eller varmt. Nå vet du hvorfor.

article_light_kelvin_skale

Kelvin temperatur tabell

article_light_linear_colorpod_candela_graph

Lysfluksfordeling illustrasjon

Dette var en rask innføring i de forskjellige begrepene som er nevnt i "photometric lights introduksjon". Dersom noe er dårlig forklart eller direkte feil gi gjerne en tilbakemelding slik at det kan bli utbedret / korrigert.