Ordos 100

Ordos 100

Sun 10 August 2008

Ordos 100, visjonen om å skape 100 villaer i en gold ørken i Indre - Mongolia, Kina. 100 arkitekter fra 27 forskjellige land er valgt ut til å delta på prosjektet, hver med ansvar for en villa hver.

Prosjektet er delt opp i to faser, hvor den første konsentrerer seg om 28 leiligheter og den andre fasen består av de avsluttende 72. Hver av de 100 arkitektene har ansvar for en villa på 1000 kvadratmeter. Dette er et prosjekt med ambisjoner, nyskaping, kreativitet og en god dose eksperimentering. På siden til prosjektet kan du allerede nå se planene for mange av de 100 tomtene som er klargjort.

Ordos 100 logo

Ordos 100 map