Photometric lights introduksjon

Photometric lights introduksjon

Mon 17 November 2008

- IES

- Photometric

- Webfiles

PS! Denne artikkelen er ikke ferdig.

Introduksjon til 3ds max photometric templates

Fotometri er en måte å måle lys energi på som tar utgangspunkt i at ikke alle bølgelengder er synlige for det menneskelige øyet. Det vil si at vi måler observert lysstyrke i motsetning til radiometri som konsentrerer seg om absolutte verdier.

I 3ds max finner vi de fotometriske lysene under lights -> photometric. Eventuelt lights -> VRay -> VRayIES.

IES (Illuminating Engineering Society) er et filformat utviklet for overføring av fotometriske data via internett. Dette er grunnen til at man også kan komme over betegnelser som "Web-files" eller bare "Web". En IES fil beskriver distribusjon (intensitet) til et gitt lys i ASCII format.

1: Gå i render konfigurasjonen og skru av default lights.

2: lights -> photometric.

3: Modify -> "Select a template" -> "40w bulb".

4: Render.

IES_template_bulb_40w IES_template_bulb_75w IES_template_bulb_100w

Photometric Bulb Template 40W Photometric Bulb Template 75W Photometric Bulb template 100W

IES_template_recessed_75w_lamp IES_template_recessed_75w_wallwash IES_template_recessed_250w_wallwash

Photometric IES Recessed 75W Lamp Photometric IES Recessed 75W Wallwash Photometric IES Recessed 250W Wallwash

Som vi ser skal det ikke mye til for å lyssette en scene i 3ds max. I eksemplene over er det standard templates fra 3ds max som er brukt. De tre nederste bildene bruker webfiler, disse kan du finne i C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\sceneassets\photometric.

- Et fotometrisk lys kommer i tre forskjellige fasonger. Point (sphere gizmo), Linear (sphere + line gizmo) og Area (sphere + rectangle gizmo).

- Fotometriske lys har samme innstillinger som vanlige lys, men er mer nøyaktige og gir deg mulighet til å bruke fysiske verdier.

- Farge settes v.h.a Kelvin, det vil si lysets temperatur. 3ds max har i tillegg endel preset for farge som er linket mot forskjellige lys applikasjoner (bruksområder). Les om mer Kelvin her.

- Intensitet settes v.h.a luminens (lm), caldera (cd) eller lux (lx at). Les om mer enhetene her.

Siden fotometriske lys bruker fysiske enheter for å beskrive egenskaper vil mange oppleve problemer dersom modeller ikke er modellert i korrekt skala.

IES / Web filer

IES_viewer_screen_1 IES_viewer_render_1

I venstre bildet over ser vi "IES Viewer" som kanskje er det beste gratis programmet for å kikke igjennom IES filer. Nederst i venstre hjørne ser vi hvordan lyset distribueres avhengig av distansen fra lyskildens midtpunkt. Du finner IES Viewer i "Linker" menyen til venstre på siden.

Det høyre bildet viser den samme IES filen rendret i 3ds max.

Dette illustrerer en av de viktigste egenskapene til fotometriske lys, nemlig muligheten til å bruke ferdige "preset". Mange lysleverandører har "preset" for sine produkter tilgjengelig for nedlasting via sine internett sider. Noen har og dxf filer eller Luminaire assemblies av sine produkter. Dette er fint for oss, for det gir oss mulighet til å gjenskape virkelige lys i en håndvending.

Et praktisk eksempel "ERCO Monopoll Wallwasher"

1: Produkt.

IES_monopoll_product

2: IES data.

IES_monopoll_iesdata

3: Geometri.

IES_monopoll_mesh

4: Render.

IES_monopoll_render