Pris og kvalitet, hva bør man forvente for pengene?

Pris og kvalitet, hva bør man forvente for pengene?

Tue 02 February 2010

Hva er kvalitet? Vil kvalitet påvirke pris? Hva er viktigst for deg? Kjøper du katta i sekken?


Kvalitet er subjektivt

Med andre ord finnes det inget godt svar på dette spørsmålet. Vi redefinerer spørsmålet: "Hva er kvalitet for deg", begrenser det til tjenester og spør noen av våre samarbeidspartnere.

  • Virkningsfulle løsninger som er tilpasset kunden
  • Trygge og sikre løsninger
  • Utnytte ressurser / være tilpasset budsjett
  • Brukervennlighet
  • Kundeservice og oppfølging fra tjenestetilbyder
  • Selvgående tjenestetilbyder, med lite innspill fra kunde
  • Levere til avtalt tid


Listingen er ikke rangert, men vi kan alikevel se en tendens her. Det er ikke selve produktet som er hovedfokus, men måten produktet / tjenesten blir fremstillt og levert på. Med andre ord alt som er rundt. Dette stiller store krav til tjenestetilbyder, og vil potensiellt være det som skiller suksess fra fiasko.

Teknologi kan kopieres, kunnskap er unik


Med dette mener vi at du som kunde bør være bevisst hva som er kvalitet for deg. Mange kjøper katta i sekken fordi de fokuserer mer på pris en kvalitet, og blir dermed sittende igjen frustrerte p.g.a mangel på oppfølging, deadlines som ikke blir holdt, løsninger som ikke er tilpasset bruken med mer.

Vil kvalitet påvirke pris?

Vi tør påstå ja. Dette er selvfølgelig vår subjektive mening, men også noe vi har erfart utifra tilbakemeldinger fra kunder og andre aktører. Skal man være grundig og ordentlig i det man gjør, går det mye tid, og tid er som kjent penger. Kunnskap og erfaring tar tid å bygge opp, men gir ofte et bedre resultat.

Kjøper du katta i sekken?

Er et tilbud for godt til å være sant er det ofte det. Det minste en kan forvente når en kjøper tjenester o.l. er at tilbyder er spesifikke på hva man får. Du som kunde skal også få dette skriftlig dersom du ber om det. Be om oversiktlig kontrakt som definerer parter, oppgjør, krav for at "tjenesten er levert" og andre ting som kan være viktig for deg. Sjekk referanser, gjør et nettsøk på firmaet og eventuellt slå det opp i Brønnøysundregistrene (brreg.no) dersom du er usikker på seriøsiteten til firmaet.

Er ikke firmaet registrert som momspliktig, men legger alikevel på moms? Er firmaet nyopprettet? Er firmaet registrert under en helt annen bransje en det den oppgir å drive med o.s.v. Ingenting av disse tingene trenger å bety at et firma er useriøst, men det er din måte å vite hvem du legger igjen dine kroner hos.

Og sist men ikke minst, ta en telefon, snakk med representanter for firmaet. På denne måten kan du fort danne deg et bilde av om det er en seriøs aktør du skal innlede et samarbeid med eller ikke.

Ikkje kjøp katta i sekken, vær en bevisst forbruker.

Tagged as : omdommebygging