Redesign del 1 : Definere et prosjekt

Redesign del 1 : Definere et prosjekt

Sat 30 January 2010

I forbindelse med


Utforsk

Vi setter oss inn firmaet / klienten, den eksisterende siden og det nye redesign prosjektet.

Vi samler informasjon, spør spørsmål og setter oss inn i din målgruppe. Vi analyserer dine konkurrenter og deres aktiviteter både på nett og utenfor, samt går igjennom det du måtte ha av eksisterende materiale som f.eks brosjyrer, markedsplaner, rapporter, produkter o.l. Målet er at vi skal bli en superbruker på ditt felt.

Når informasjon er samlet kan vi begynne å definere hvem som er deres hovedfokusgruppe, og eventuelt om det er flere forskjellige grupper som bør få fokus, og utifra dette kan vi lage besøksprofiler.

Vi vil helt til slutt prøve å identifisere tekniske aspekter / muligheter, samt finne ut om det er behov for backend systemer.

Konkretiser

Vi begynner med å bestemme hjemmesidens formål, f.eks økt trafikk, mindre telefoner til kundesupport, økt salg, forbedret brukervennlighet m.m. Dette vil hjelpe til å holde fokuset på "hvorfor vi redesigner". Det viktigste i denne delen er at alle har en felles forståelse for alt som er gjort frem til nå.

Planlegg

Dette er de mer formelle og administrative delene av prosjektet. Vi har en ide om hvor vi skal, nå må vi legge en plan for hvordan vi skal komme dit. Denne planen blir vår prosjektplan og vil styre resten av prosjektet.

Budsjetter må settes opp og godkjennes. Prosjektets størrelse, grenser og muligheter blir fastsatt av budsjettet. Er det ikke samsvar med mål og tilgjengelig budsjett må man redefinere målet, ellers vil en få overskridelse av budsjettet, eller enda verre, en kommer ikke i havn med målet som er satt.

Det må etableres en sikker måte å registrere tidsbruk på. Dette for å kunne holde seg innenfor de budsjetter som er satt opp.

Vi setter opp tidskjema med deadlines og milepæler. Dette vil gjøre at vi alltid vet hvor prosjektet befinner seg i forhold til målsettingen. Holder ikke tidskjema må man justere underveis for å komme i mål.

Med tidskjemaet følger arbeidsfordelingen. Hvem gjør hva, og når. Ansvar og roller settes også her.

Vi setter opp online-arbeidsrom, et sted hvor vi samler all relevante dokumenter, oppdateringer o.l. sånn at alle involverte i prosjektet kan holde seg oppdatert. En kommunikasjons-hub om du vil.

Trenger prosjektet brukertesting, isåfall kan planlegging av disse gjøres nå. Fokusgruppe, online spørreskjema o.l. Vi ønsker å finne ut hva brukeren gjør.

Denne fasen avsluttes med at vi går igjennom alt materiale som er blitt utarbeidet, sammenligner forventninger og prosjektomfang. Fremtidige møter (frekvens) avtales og prosjektet er igang.

Tagged as : webutvikling