Redesign del 2 : Strukturere en hjemmeside

Redesign del 2 : Strukturere en hjemmeside

Thu 11 February 2010

I forbindelse med “

Innhold

De fleste som kommer til siden din er ute etter innholdet ditt. Hva har du å tilby? Design og brukervennlighet er redskaper for å få brukeren fokusert på innholdet.

Struktur og innhold henger tett ihop, og en må derfor tenke igjennom organisering av innhold som en del av det å utvikle hjemmesiden sin. Har du prøvd å sette deg i brukerens sted? Hvordan ser innholdet ditt ut da? Er det organisert for bedriften internt, eller for at en bruker lett skal kunne få oversikt. Husk at din bedriftsinterne struktur ikke nødvendigvis er den letteste å sette seg inn i.

Mange velger å overføre innhold direkte fra den eksisterende siden til den nye. Dette er ikke alltid like lurt. Husk at det er en grunn til at vi redesigner, og det kan ofte være at innholdet har vært feil. En trenger ikke nødvendigvis lage alt innhold på nytt, men vi anbefaler at man reviderer eksisterende innhold før en overfører det. Ofte kan det være kvalitet i det å fjerne innhold, ikke bare legge til nytt.

Lag seksjoner og kategorier for innholdet. Skal innholdet seksjoneres etter tilhørighet, funksjon o.s.v.

En seksjon inneholder kategorier, kategorier inneholder artikler og artikler inneholder tekst, bilder med mer


En hjemmeside lanseres aldri før innholdet er på plass. Alt det tekniske, markedsføring, støttesystemer med mer kan være på plass, men vi kan sjelden publisere en side uten innhold.

Man selger ikke en avis uten artikler, eller åpner en butikk uten varer, heller ikke på Internett.

Innhold som kommer sent på plass er veldig ofte grunnen til at en hjemmeside blir lansert senere en planlagt. Med andre ord bør en ha en som er ansvarlig for innholdet, og som kan påta seg å levere innhold til avtalt tid.

Overblikket

Har du en oversikt over hvordan hele siden skal se ut til slutt? En begynner ikke å bygge hus uten å ha tegninger som viser hvordan det skal se ut til slutt.

Hvilken sider linker til hverandre, og hvordan skal det navigeres mellom sidene? Hva var formålet med siden? Er navigasjonen tilpasset dette formålet? Er sidens oppbygging intuitiv for dine besøkende? Er bilder, linker og sider navngitt på en fornuftig måte? Det viktigste er at navngivingen er konsistent over hele siden. Du kan også tenke søkemotoroptimalisering når du planlegger navnekonvensjoner.

Hvordan blir den nye navigasjonen i forhold til den allerede eksisterende?

Sidevisninger

Oppfyller den enkelte side de kravene som stilles? Er de logiske og konsistente i oppbyggingen? Kommer innholdet ditt frem på en oversiktlig og ryddig måte?

Her kan du begynne å skissere de enkelte sidene på papir eller ved hjelp av et tegnebrett om du har tilgang til dette. Ved å skissere på et så tidlig tidspunkt blir du ikke distrahert av farger og effekter, og får dermed konsentrere deg om logikk og oversiktlighet.

Knapper og lignende kan bestemmes her. Hvilken tekst og formuleringer skal brukes på hvilken funksjoner. Igjen er konsistens et nøkkelord.

Brukerens perspektiv

Hvordan skal brukeren komme seg fra A til B? En bruker er ofte interessert i å finne frem, det vil si i relasjonen mellom sidene, og ikke først og fremst sidene i seg selv. Er det en handling brukeren skal utføre må du sørge for at veien til handlingen er kort og oversiktlig. Handlinger kan være fylle ut skjema, klikke på "kjøp" knappen og lignende.