Refleksjon introduksjon

Refleksjon introduksjon

Sun 24 August 2008

Enviroment og refleksjoner er noe som er en nødvendighet for å gi liv til de fleste utendørs scener.

Reflective building 1 Reflective building 3

Reflective building 2

Disse eksemplene viser to av de vanligste «feilene» som blir gjort når det gjelder enviroment og refleksjoner.

  • Refleksjon krever at det er noe i scenen som kan reflekteres. Dette kan være himmel med skyer, andre ting på bakkenivå, eller begge deler.

  • Refleksjon er avhengig av kameravinkel. Avhengig av kameravinkel vil du få forskjellig refleksjoner.

Vi trenger følgende:

  • En overflate som vi vil skal være reflektiv.

  • Noe å reflektere.

I denne tutorialen vil jeg at glassrutene på bygningen skal være reflektive. Dersom du ikke har gjort det enda kan du opprette et nytt Vray materiale «Glass» i Material editoren (m), og tilordne det til objektet ved navn «trimesh 91».

Når vi nå skal konfigurere glassmaterialet vårt må vi huske på de to vanligeste «feilene»

  • Det må være noe som kan reflekteres i scenen. Sett gjerne ut et objekt mens du tester.

  • Resutalt avhenger av kameravinkel. Opprett gjerne et eget kamera som du kan flytte rundt på mens du tester.

Reflection test scene setup

Her et godt utgangspunkt for testing. Her ser du og at glassmaterialet er gjort rødt for å indikere hva vi skal jobbe med. Scenen har tre objekter som vi vet vil vise i en refleksjon når den er korrekt, samt at vi har et eget kamera som vi kan flytte rundt på for å rendre forskjellige vinkler uten å ødelegge det opprinnelige utsnittet.

I Vray materialet vi skal lage nå har vi to forskjellige grupper med relevante innstillinger å forholde oss til. Reflection og Refraction.

  • Reflection er selvsagt utifra navnet og er refleksjon. Hvordan lyset blir reflektert i materialet.

  • Refraction er hvordan lyset brytes når det går igjennom materialet. Er materialet gjenomsiktig? Hvordan skal lyset brytes på vei igjennom materialet? Skal lysbrytingen være avhengig av innsynsvinkelen? Brytes lyset forskjellig i forskjellige deler av materialet?

I Vray styres refleksjon og refraction v.h.a at man setter en farge. Hvit betyr på, og svart betyr av, alt imellom vil være en gradering.

1: Sett diffuse til rgb(127,127,127), medium grå.

2: Sett reflect color til rgb(255,255,255), hvit. Dvs full refleksjon.

3: Sett refract color til rgb(0,0,0), svart. Dvs helt av, ingen lysbryting, materialet er solid.

4: Test render.

Test render 1

Vi ser nå at vi har et perfekt speil, dvs at refleksjonen fungerer som den skal. En ordentlig glassrute har ikke 100% perfekt refleksjon så nå er det tid for litt justering.

1: Skru på «Fresnel reflections».

2: Sett Refraction IOR til en passende verdi, f.eks 1.4. Les mer om IOR.

3: Test render.

Test render 2

Vi ser nå at refleksjonen i glasset er mer dimmet ned. Det som gjenstår nå er å gjøre glasset gjeomsiktig. Dvs vi må la lyset få passere igjennom materialet.

1: Sett refract color til rgb(127,127,127), medium grå.

2: Test render.

Test render 3

Gjeomsiktig glass, med refleksjoner. Som du ser her er det vanskelig å se refleksjonene, men grunnet fremgangsmåte vår vet vi at de er der, og vi vet hvordan de ser ut. Prøv gjerne ut med forskjellige Refraction IOR verdier (1.0, 1.6, 2.0). Eksperimenter og med Refract color. Prøv f.eks rgb(96,96,96) og rgb(200,200,200).

Test render, IOR 2.0, rgb 127,127,127

IOR: 2.0

Refract color: 127,127,127

Test render 5

IOR: 2.0

Refract color: 96, 96, 96

Vi har nå gått igjennom hvordan man helt enkelt setter opp et reflektivt materiale i Vray. Verdier som er brukt i tutorialen er gitt med hensikt å vise hvilken utslag de enkelte innstillinger kan gi.Prøv deg derfor gjerne frem for å få det som passer best til din scene. Synes du at det går for lang tid å test rendre? Se «innstillinger introduksjonen» for tips til å få ned rendertiden. Kommer snart...