Sette hostname på Centos 6

Sette hostname på Centos 6

Wed 17 April 2013

I mitt pågående prosjekt med å puppetisere en ny VPS har jeg snublet bort i at hostnamet på min nye VPS ikke er satt til noe fornuftig verdi. Her kommen en rask gjenomgang av hvordan man kan sette hostname på en Centos 6 boks.

1: Sysconfig/Network

Rediger /etc/sysconfig/network og sett HOSTNAME=FQDN

# vi /etc/sysconfig/network

Sett den til noe ala

NETWORKING=yes
HOSTNAME=vps1.domene.no


2: Hosts

Rediger host som er assosiert med ip-addressen din.

# vi /etc/hosts

Den kan se ut som noe ala

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
111.11.111.11 vps1.domene.no vps1

3: Start nettverk på nytt for å teste at endringene dine fungerer

# /etc/init.d/network restart

Du skal nå ha fått satt hostname på boksen din. Dette er greit sånn at noden din viser riktig i f.eks Foreman når puppet rapporterer.

Jeg nevner også kjapt at det du setter som hostname / fqdn bør være et reelt navn sånn at du kan f.eks ssh'e til boksen din v.h.a hostnamet. Altså må du ha en DNS oppføring for hostnamet som peker på boksen din. Men dette er ikke tema for denne artikkelen her.

Tagged as : centos