Sosiale medier

Sosiale medier

Sat 30 January 2010

For de av oss som lever den digitale hverdagen er uttrykket


Sosiale medier brukes som et samlebegrep på tjenester / funksjonalitet som tar nettkommunikasjonen fra å være en enveis affære til å være ekte toveis kommunikasjon.
Det handler om å lage innhold og at man har en reell mulighet for å få tilbakemeldinger på det innenfor en relativt kort tidsramme.

twitter Årets ord i 2009, tweet...


Twitter: er en mikroblogg tjeneste som har fokus på kort, enkel og rask kommunikasjon.
Facebook: er verdens største nettsamfunn med over 250.millioner brukere.
Nettby: er et norsk nettsamfunn rettet mot yngre brukere. Driftes av VG, og har ca. 800.000 brukere.
LinkedIn: er et sosialt nettverk som er mer relatert mot profesjonelle / arbeid.
Blogger: er mer løse sider hvor eieren skriver om alt mellom himmel og jord, og kan velge å få tilbakemeldinger dersom en ønsker det. Dette er en blogg.

Vi ønsker ikke å komme med noen lenger forklaring på hvordan man kommer igang med disse tjenestene da mange har gjort dette før oss. Vi vil heller fokusere litt på hva man kan hente utifra disse tjenestene i forbindelse med markedsføring og / eller omdømmebygging.

Eksempel: Stabburet sin bruk av sosiale medier / komminukasjon førte til at de nå har endret produktsortementet sitt til Grandiosa uten paprika, samt Urge på 1.5L flasker.

I dette tilfellet har Stabburet lyttet til sine forbrukere, og gitt de hva de ønsket. De vet nå at det er etterspørsel i markedet, stuntet har gitt god reklameringseffekt og forbrukerene føler de blir hørt (omdømmebygging / forbrukertilfredshet).

Sosiale medier kan brukes for å nå ut med informasjon om din bedrift og dine produkter. Få hjelp av brukere og potensielle kunder til å forbedre deg ved å la leserene kommentere på dine skriverier og/eller delta i aktiviteter. Kjør idekampaner i den sosiale sfæren og test produktideer på et tidlig stadium.

Som du kanskje har lagt merke til har vi så langt fokusert på de delene av de sosiale mediene du kontrollerer. Dette er den delen hvor du er den som bidrar mest med aktiviteter.

Du har også en del hvor du må innfinne deg som en mer passiv part. Det at andre skriver og kommenterer om deg på sine blogger o.s.v er et godt eksempel på dette. Her har du lite du skulle ha sagt, men må finne deg i at du blir snakket om.

Igjen handler det om å være ute på nettet, følge med på det som skjer, og innta en passelig holdning til aktiviteter som foregår. Det er greit å vite hva folk sier om deg selvom du ikke kan styre det direkte. Er det mye negativt må du kanskje gjøre mottiltak for å snu omdømmet ditt til noe mer positivt. Men bare det å være aktiv og vise seg på kundens arenaer vil ofte kunne bli oppfattet som et pluss i boken for deg.

Helt avslutningsvis må vi minne om at spillereglene i de sosiale mediene er annerledes en de tradisjonelle mediene. Du vil ofte ikke få aksept for rene salg / reklame fremstøt på disse arenaene. Folk forventer at du gir noe interessant tilbake, at du er aktiv i dialogen (to-veis kommunikasjon), og at du ikke misbruker arenaen. Det skal være noe å hente for alle, ikke kun for deg.

Tagged as : trend