Speil materiale

Speil materiale

Mon 15 September 2008

visualisere.no lanserer sitt første materiale. Dette er for å teste om det er interesse for en

Et speil har følgende egenskaper:

- Reflektivt (reflection color rgb(255,255,255)

- Slipper ikke gjenom lys (refraction color rgb(0,0,0)

- Endrer ikke lysets retning (Fresnel reflections av)

mirror_render_1 mirror_render_1_settings

max reflections 5, render tid 18.6s

mirror_render_2 mirror_render_2_settings

max reflections 16, render tid 19.1s

mirror_render_3 mirror_render_3_settings

max reflections 32, render tid 19.4s