Visualisere - redhat

Page 1 / 1

  1. Kom igang med nøkkelbasert autentisering

    Tue 20 March 2012

    I denne artikkelen får du en steg-for-steg gjenomgang på hvordan du kan komme igang med nøkkelbasert autentisering. Dette vil gi deg en sikrere kommunikasjon mellom din klientmaskin (windows, linux etc) og server (linux). Jeg tar utgangspunkt i at du kjører CentOs eller annet rhel baset system.

    Tagged as : redhat ssh centos

Page 1 / 1