Webkit får kraftig 3D

Webkit får kraftig 3D

Thu 31 December 2009

Webkit (

I denne youtube videoen kan vi se et eksempel på bruk av Canvas 3D.

For de som ikke er kjent med Web GL anbefaler vi å lese denne pressemeldingen fra Khronos gruppen: Khronos Details WebGL Initiative to Bring Hardware-Accelerated 3D Graphics to the Internet

Det som blir spennende med WebGL er hvor lang tid det tar før de store nettleserene implementerer standarden i sine produkter. Vi vet at Mozilla FireFox har implementert litt WebGL i nightly builds til FF 3.7 Alpha 1. Det er også delvis implementert i Opera og Chrome.

Men det må sies at foreløbig er ingen av disse implementeringene brukbare til noe annet en å sysselsette de mest nerdete hackerene av oss. Det er ventet å komme mer informasjon fra arbeidsgruppen hos Khronos i oktober.

KhronosGroup_2D

I mellomtiden litt informasjon om WebGL i stikkordsform:

  • WebGL er en JavaScript binding til OpenGL ES 2.0
  • WebGL vil basere seg på Canvas 3D elementet i HTML 5
  • WebGL drives av en arbeidsgruppe bestående av blant andre AMD, Ericsson, Google, Mozilla, NVIDIA og Opera

Vi vil komme tilbake med mer informasjon etterhvert.

Tagged as : 3d-nyheter