Segmentering

Segmentering

Tue 19 January 2010

For å få best mulig utnyttelse av de ressurser som blir lagt i innsamling og analysering av data må du som nettstedeier være bevist på hvem dine besøkende er, og hva de ønsker.


Hva er segmentering?

Segmentering er inndeling av brukere, i vårt tilfelle brukere av et nettsted. Mange har allerede systemer for å samle inn avansert statistikk om brukerens aktiviteter, dvs hva brukeren gjør, på nettstedet sitt, men hva om vi ønsker mer informasjon om hvem brukeren er?

Avhengig av volum og kilder til trafikk kan en gjette seg til hvem brukerene er, men dette blir fort uoversiktlig og i de fleste tilfeller upraktisk. Ved å tilrettelegge siden vår kan vi få brukerenes hjelp til segmenteringen, noe som på sikt vil komme både brukeren og nettstedet til gode.

Eksempel: I det en bruker ankommer siden din vil han få opp to flagg, engelsk og norsk. I det øyeblikket brukeren foretar et valg, har vi plassert denne brukeren i en egen gruppe, basert på språkvalget. Vi får gratis informasjon om brukeren, brukeren får et nettsted som er tilpasset han (riktig språk).

Forskjellige segmenter

  • Besøkende som tilfeldigvis er innom.
  • Besøkende som kommer via relevante søk.
  • Besøkende som kommer fra annonser, kampanjer og reklamering.
  • Besøkende som kommer fra mobile enheter.
  • Faste brukere, gjerne via innlogging.
  • Besøkendes språk.
  • Besøkendes alder.
  • ...osv...


Som vi ser er det mange ulike typer grupper, og hvilken man ønsker å måle vil være avhengig av type nettsted og tjenester. Felles for de alle er at målesystemene bør være implementert i nettsiderammeverket fra starten av. Rammeverket bør også kunne generere fornuftige, oversiktlige rapporter for ønskede segmenter, samt vise utvikling over tid.

Driver du med netthandel vil du gjerne måle hvilken segmenter som gir best konverteringsrate. Du får da informasjon som gjør deg istand til å foreta endringer på nettstedet som er relevante for det segmentet som ikke fungerer.

Du vil ofte også måle verdien av forskjellige kampanjer ved å segmentere på kampanjetype og se om de ender opp med konvertering. Du har nå statistikk som du kan bruke for å stoppe / endre kampanjer med lav eller ingen konvertering, samt at du vet hvilken kampanjer som gir bra resultat og dermed kan beholdes.

Hvordan segmentere?

Mye av informasjonen får du gratis, mens annen informasjon må du spørre brukeren om. Målet er å gjøre denne spørreprosessen så transparent som mulig. Brukeren må ikke føle at det er negativt å legge igjen informasjon hos deg. Eksempelvis må informasjonen du etterspør være relevant for det brukeren ønsker å oppnå, samt at det ikke må dra fokuset vekk fra brukerens opprinnelige grunn til å komme innom nettstedet ditt.

  • Søkeord, søkemotor og refererende side kan leses utifra linken brukeren ankommer siden din.
  • Språk / lokalitet kan leses utifra brukerens valg om sidespråk.
  • Alder, interesser, utdanning o.l. kan hentes inn via et relevant spørreskjema.
  • ...osv...


Segmentering er altså et nyttig verktøy for å tilpasse siden din. Driver du f.eks netthandel har du gjerne definerte kjøpegrupper fra før, avhengig av hva du selger. Jo mer oversikt du har over hvordan nettbutikken din fungerer for dine kjøpegrupper, jo raskere kan du gi de en optimal brukeropplevelse som igjen kan utløse fornøyde besøkende, salg med mer.

Tagged as : webanalyse