Visualisere - webanalyse

Page 1 / 1

  1. Segmentering

    Tue 19 January 2010

    For å få best mulig utnyttelse av de ressurser som blir lagt i innsamling og analysering av data må du som nettstedeier være bevist på hvem dine besøkende er, og hva de ønsker.

    Tagged as : webanalyse

Page 1 / 1