Page 1 / 1

  1. DoS angrep

    Mon 02 December 2013

    Denial of Service angrep er en type angrep som har som mål å gjøre en ressurs utilgjengelig for legitim bruk. På norsk kalles dette gjerne tjenestenektangrep.

Page 1 / 1