Visualisere - tjenestenekt

Page 1 / 1

  1. DDoS angrep

    Mon 02 December 2013

    DDoS angrep er distribuerte tjenestenektangrep. Resultatet er ofte det samme som ved et vanlig DoS angrep, men fremgangsmåten og motivasjonen er litt annerledes.

  2. DoS angrep

    Mon 02 December 2013

    Denial of Service angrep er en type angrep som har som mål å gjøre en ressurs utilgjengelig for legitim bruk. På norsk kalles dette gjerne tjenestenektangrep.

Page 1 / 1